English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Výživa a regulace pohlavní funkce
 

Sexuologie/Výživa a regulace pohlavní funkce


Výživa a regulace pohlavní funkce

Panuje názor, že masitá strava podporuje zvýšení pohlavní potence mužů. Skutečně napomáhá erotizaci, ale na kvalitativní ukazatele pohlavní funkce působí záporně. Strava se v trávícím traktu rozkládá v důsledku působení trávicích fermentů na neutrální sloučeniny, slabé kyseliny a alkálie. Část těchto látek se rychle rozkládá a odchází z organismu. Ty, které zůstávají, mohou okyselovat nebo alkalizovat vnitřní prostředí (krev, mezibuněčnou tekutinu atd.). Z tohoto hlediska lze všechny potraviny dělit na “ kyselinotvorné”, “zásadotvorné” a “neutrální”. Přitom zařazení potravin do jednotlivých skupin nezávisí na jejich původním pH, ale na pH látek, ve které se v organismu přeměňují.

Je-li vliv kyselosti nebo zásaditosti na vnitřní prostředí nepatrný a krátkodobý, rovnováha kyselin a zásad se snadno obnovuje díky tzv. “nárazníkovým systémům”, které chemickými reakcemi přeměňují aktivní kyseliny nebo zásady na jiné sloučeniny. Jestliže budeme dlouho přijímat potraviny, které výrazně převáží vztah mezi kyselinami a zásadami na jednu stranu, “nárazníkové systémy” nemohou dokonale plnit svoji funkci. Zvláště nebezpečný je dlouhodobý posun této rovnováhy ve prospěch kyselosti. K zabezpečení správné látkové výměny je zapotřebí udržovat slabě zásadité prostředí.

Největší kyselost vnitřního prostředí organismu vyvolávají masité a rybí výrobky. Zásadité prostředí vytváří zelenina, některé ovoce a mléko. Dokonce i ovoce kyselé chuti reaguje zásaditě, protože chemicky slabé organické kyseliny se rychle ničí.

Proč je nebezpečná kyselost, která vzniká jako důsledek přílišné spotřeby masa a ryb? Také proto, že dokonce i při slabém okyselení se začnou srážet a ukládat v tělesných tkáních špatně rozpustné soli kyseliny močové, která je jedním z konečných produktů přeměny bílkovin, nazývaných nukleoproteidy (jiné bílkoviny se rozpadají při vzniku snadno rozpustné a neškodné močoviny).

Hlavními zdroji nukleoproteidů, které přijímáme v potravě, jsou opět masové a rybí produkty. Vyvolávají tvorbu největšího množství kyseliny močové v těle a zároveň znemožňují její odstranění. Kyselina močová se za těchto podmínek ukládá na cévních stěnách, ve svalových, chrupavčitých a jiných tkáních v podobě solí. Je všeobecně známo, že při dně (podagře) bolí klouby. Příčinou dny je především nadměrné požívání masa a ryb.

Kloubní záněty jsou mimo jiné také příznakem silně zanedbané dny. Její počáteční projevy jsou vyvolány ukládáním solí kyseliny močové na cévních stěnách mozku. To vede k jejich zúžení, ztrátě elastičnosti a k poruchám zásobování mozku krví. Projevuje se to zvýšenou podrážděností, zhoršením spánku, paměti a bolestmi hlavy. Důsledkem je chronicky rozladěný psychický stav, což je základem přetrvávajících emočních stresů. Tohoto stavu se můžeme zbavit, jestliže začneme přísně dodržovat zásadotvornou bezmasou dietu, která je “čistá” jak z fyziologického, bioenergetického, tak i z etického hlediska. (O bioenergetice v souvislosti s výživou viz níže. Pokud jde o etickou stránku otázky, dokonalá láska je láska ke všem živým bytostem a jedním z hlavních aspektů lásky je soucit.) Mléko a vajíčka obsahují úplný soubor aminokyselin, které lidský organismus potřebuje. Vše, co zde bylo řečeno o výživě, platí i pro děti.

Lidský organismus obsahuje sympatický a parasympatický vegetativní nervový systém. Tyto systémy jsou v jistém slova smyslu protikladné (jsou mezi nimi reciproční vztahy). Sympatický systém dominuje při řízení organismu za stresových situací, tj. při nutnosti obrany nebo útoku, ve strachu, hladu atp. Parasympatický systém dominuje při stavech klidu a pohody. Pohlavní funkce je řízena oběma systémy. U mužů je schopnost erekce řízena především parasympatickými nervovými strukturami, akt ejakulace sympatickými. Převažující vzruchy parasympatické části podporují častější a silnější erekce. Je-li převaha vzruchů v sympatické části, dochází k oslabení erekcí a k urychlenému nástupu ejakulace. Proto se pohlavní funkce lépe projevuje ve stavu vnitřního klidu, rovnováhy a sytosti. Při prožívání emocionálního stresu se fyziologické ukazatele pohlavní funkce zhoršují. Jak bylo uvedeno výše, při projevech dny se aktivizuje především sympatický nervový systém. To všechno se vztahuje nejen k mužům, ale i k ženám. Mnoho žen má kvůli chronickým stresovým stavům potíže s dosažením orgasmu. Je pro ně charakteristické, že se nejsou schopny při pohlavním styku naladit a v patřičné míře se soustředit na sexuální prožitky.

Jak ukázaly odborné výzkumy (68), lidé, kteří nepožívají maso a ryby, se fyzickou námahou unaví dvakrát až třikrát méně. Mezi příznivci bezmasé stravy je mnoho vynikajících sportovců a mezi nimi dokonce i olympijští vítězové maratónského běhu. Je prokázáno, že těžce fyzicky pracující lidé (např. čínští rikšové), vykonávali při bezmasé stravě obrovskou práci — běhali s nákladem v horku 40 i více km denně. Ztráceli však tuto schopnost, když se do jejich stravy zařadilo maso.

Strava také významně ovlivňuje bioenergetický stav člověka, a to jemnost či hrubost jeho bioenergie, emocionální sféry a jeho vědomí. Duchovní dokonalosti nelze dosáhnout, požíváme-li mrtvoly zvířat. Mimo jiné i proto, že jsou v nich obsaženy nejhrubší bioenergie, které zůstávají v těle člověka. Mluvíme-li o emocích (a pro duchovně pokročilého člověka představuje v pohlavním styku hlavní hodnotu především emocionální složka, nikoli složka fyzická), lze směle tvrdit, že pouze ti lidé, kteří učinili reálné kroky na cestě duchovní očisty a bioenergetického zjemnění, mohou skutečně poznat veškerou krásu sexuálního aspektu lásky.

Možná, zeje na místě připomenout přikázání Nového zákona: “Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu” (Římanům, 14,21).

Na pohlavní funkci má při častém požívání také škodlivý vliv káva a čaj. Kofein povzbuzuje především sympatickou část vegetativního nervového systému. Jednorázová dávka kofeinu může skutečně úspěšně povzbudit unaveného člověka, ale při systematickém používání podporuje zvýšené emocionální napětí, což se projevuje záporně na pohlavní funkci.

 

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt